ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Poradnia Dla RodzinDyżurujący w Poradni terapeuci udzielają wsparcia, informacji, porady, doraźnie diagnozują potrzeby podopiecznego i rodziny. Jeśli jest to możliwe od strony merytorycznej i kadrowej, Stowarzyszenie Terapeutów obejmuje rodzinę programem długofalowej pomocy.
Poradnia nie ogranicza swoich działań wyłącznie do osób z autyzmem. Można tu zwrócić się o pomoc i wsparcie w sytuacji problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich, i in.

Zgłoszenia:
Piotr Krawczyk
tel. 22 670 02 97, 502 255 301
e-mail: piotr.krawczyk@terapeuci.org.pl

 

©2018 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas